anna@groei-op.nl (06 13666765)

Groei! biedt scho­len in en om De Meern, Vleu­ten, Leid­sche Rijn de vol­gen­de dien­sten aan:

Arran­ge­men­ten­be­ge­lei­ding:

 • bij alle voor­ko­men­de leer- en ont­wik­ke­lings­pro­ble­ma­tiek
 • mini­maal 2 uur per week
 • 60 euro per uur
 • kor­ting à 10 euro per uur bij > 2 arran­ge­men­ten

Onder­zoek:

 • ​intel­li­gen­tie
 • dys­lexie
 • dyscal­cu­lie
 • exe­cu­tie­ve func­ties

Trainingen/deskundigheidsbevor­de­ring rond­om o.a. de vol­gen­de thema’s:

 • dys­lexie
 • dyscal­cu­lie
 • exe­cu­tie­ve func­ties in de klas

Trai­nin­gen voor kin­de­ren:

 • Mind­ful­ness in de klas
 • Mind­ful­ness voor kin­de­ren met aan­dachts­pro­ble­men

Bekijk de tarie­ven of neem con­tact op.